CESTA DE FROITAS

O PRODUTO...

Cesta de froita fresca de tempada.

29,00

O QUE CONTÉN...

ORIXE TIPO DE FROITA CANTIDADE
  Navarra Mazá royal gala 4 pezas
  Navarra Mazá reineta 3 pezas
  Galicia Limón 4 pezas
  Andalucía Aguacate 1 peza
  Valencia Laranxa mesa 4 pezas
  Valencia Laranxa zume 8 pezas
  Canarias Plátano 4 pezas
  Navarra Pera conferencia 4 pezas
  Valencia Mandarina 4 pezas
Kiwis 5 pezas

AS IMAXES...