CESTA DE FROITAS ECOLÓXICAS

O PRODUTO...

Cesta de froita fresca ecolóxica de tempada.

28,00

O QUE CONTÉN...

ORIXE TIPO DE FROITA CANTIDADE
  Murcia Melocotóns 2 pezas
  Galicia Mazá initial 2 pezas
  Galicia Arandos 250 g
  Navarra Mazá fuji 2 peza
  Extremadura Claudias 12 pezas
  Valencia Pexegos 8 pezas
  Canarias Plátano 4 pezas
  Navarra Pera moratini 4 pezas
  Valencia Limóns 4 pezas
  Galicia Amorodos 500 g

 

AS IMAXES...