Mel Suído

O PRODUTO...

Mel multifloral

14,00

O QUE CONTÉN...

Mel multifloral dos abelleiros da SAT Abella Lupa de Covelo, Pontevedra.

AS IMAXES...