1/2 CESTA DE FROITAS

O PRODUTO...

Media cesta de froita fresca de tempada.

15,00

O QUE CONTÉN...

ORIXE TIPO DE FROITA CANTIDADE
  Galicia Mazá dalin sweet 3 pezas
  Galicia Mazá reineta 2 pezas
  Galicia Limón 2 pezas
  Andalucía Aguacate 1 peza
  Valencia Laranxa mesa 2 pezas
  Valencia Laranxa zume 4 pezas
  Canarias Plátano 2 pezas
  Navarra Pera conferencia 2 pezas
  Valencia Mandarina 2 pezas
Kiwis 2 pezas

AS IMAXES...