1/2 CESTA DE FROITAS

O PRODUTO...

Media cesta de froita fresca de tempada.

14,00

O QUE CONTÉN...

ORIXE TIPO DE FROITA CANTIDADE
  Navarra Melocotón 1 pezas
  Navarra Mazá fuji 1 pezas
  Galicia Arandos 150g
  Galicia Mazá initial 1 peza
  Extremadura Claudias 6 pezas
  Galicia Pexegos 4 pezas
  Canarias Plátano 2 pezas
  Navarra Pera moratini 2 pezas
  Valencia Limóns 2 pezas
  Galicia Amorodos 250 g

 

AS IMAXES...